Der er frivillige tilknyttet ældrecentret i forbindelse med pyntning til højtider, og som hjælper til ved bagning sammen med beboerne.

De frivillige står for afvikling af bankospil én gang om måneden, og den ugentlige gymnastik.

Publiceret 14-10-2019