Kære Pårørende

Som personale har vi et ønske, og en forventning om, at I kommer i hjemmet hos jeres pårørende som tidligere. Vi vil meget gerne have et tæt samarbejde med jer som pårørende, og håber at I vil støtte og respektere de værdier, vi arbejder efter på Oddense Ældrecenter. 

Oplever I noget, som I kunne ønske anderledes, er vi altid parate til en snak. Personalet er behjælpelig i forhold til pleje og praktisk bistand ud fra kommunens kvalitetsstandard. Har du / I ønsker der ud over, f.eks. mere rengøring, er I meget velkomne til at hjælpe eller evt. købe hjælpen.  

Andre opgaver, såsom eksempelvis indkøb, ledsagelse til læge / sygehus, planlægning / afholdelse af fødselsdage / festligheder, småreparationer (tøj, inventar), aflæsning af el, afbestilling af mad og større rengøringsopgaver, vil det som før indflytningen være jer som pårørende, der hjælper / støtter beboeren med.  

Kontaktpersonen kan bestille tid, hvis I ønsker det.    

Publiceret 14-10-2019